Aktuality


Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Popis projektu:Cílem projektu je pořízení inovativní nanomembránové technologie upgradingu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě. Roční kapacita: 3 060 000 m3 biometanu. Roční úspory: 3 419 t CO2.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna mechanizace za energeticky úspornější
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017046
Popis projektu: Projekt „Výměna mechanizace za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.