Předmět činnosti


V rostlinné výrobě se zemědělské družstvo zabývá pěstováním obilovin, máku a pícnin pro zajištění následných provozů živočišné výroby a bioplynové stanice.V živočišné výrobě je družstvo specializováno na odchov jalovic. Mladé jalovičky jsou nakupovány ve hmotnosti cca 200 kg a prodávány v 5 měsíční březosti. Bioplynová stanice o výkonu 1 MWh. Byla postavena v roce 2008 a využívá nejmodernější technologie kogenerace bioplynu na elektrickou energii. V bioplynové stanici jsou využívány zbytky rostlinné a živočišné výroby vlastní produkce.

Další foto